7484 – 16-bitowa pamięć RAM

 
   

Oznaczenie graficzne pamięci typu 7484

Opis

Układ 7484A zawiera statyczną pamięć 16-bitową (ang. 16-bit random access memory). Elementami pamięciowymi są przerzutniki ułożone w matrycy 4 x 4. Przerzutniki zbudowane są z dwóch sprzężonych ze sobą tranzystorów trójemiterowych. Każdy przerzutnik pamięta stan jednego bitu. Poniżej przedstawiamy strukturę logiczną pamięci 7484A.

Stan nieaktywny wejść adresowych X i Y to stan niski 0. Jeśli chcemy odczytać poziom logiczny bitu zapamiętanego przez przerzutnik znajdujący się na przecięciu linii Xn i Yn, to podajemy na obie te linie stan wysoki 1. Powoduje to pojawienie się na wyjściu S0 lub S1 stanu niskiego (w stanie nieaktywnym na obu tych wyjściach panuje poziom logiczny 1). Jeśli przerzutnik adresowany liniami Xn i Yn pamięta 0, to linia S0 przechodzi w stan niski. Jeśli przerzutnik pamięta 1, to linia S1 przechodzi w stan niski. W ten sposób rozpoznajemy stan zapamiętanego bitu.

Jeśli chcemy zapisać bit w przerzutniku Xn, Yn, to podajemy stan wysoki na obie linie Xn i Yn, a następnie stan wysoki 1 na wejścia W0A i W0B, jeśli zapisujemy bit o stanie 0, lub na wejścia W1A i W1B, jeśli zapisujemy bit o stanie 1. Przy odczycie przynajmniej jedno z wejść W0x oraz jedno z wejść W1x powinno znajdować się w stanie niskim 0.

Pamięć 7484A jest pamięcią ulotną i traci pamiętaną informację po wyłączeniu zasilania.

 

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5484A 7484A Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
Napięcie na liniach adresowych blokujące odczyt 0,8 0,8
Napięcie na liniach adresowych blokujące zapis 1 1
VOH Napięcie wyjściowe w stanie 1 5,5 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe w stanie 0 0,4 0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, zapis 40 40 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, adres 400 400
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, zapis -1,6 -1,6 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, adres -11 -11
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 0,25 0,25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 20 40 mA
ICC Prąd zasilania 45...70 45...65 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tw|write Szerokość impulsu zapisu 20 20 ns
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 od X i Y 11...40 12...27 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 od X i Y 10...40 11...28 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

7484A

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.