CorelDraw - wypełnienia interaktywne - deseniowe, teksturowe i postscriptowe

Wypełnienie deseniem dwukolorowym

Narysuj na kartce kwadrat (wciśnij F6 i z klawiszem Ctrl przeciągnij myszką). Następnie naciśnij klawisz G i z listy na pasku własności wybierz wypełnienie deseniem dwukolorowym - w starszych Corelach należy z listy wybrać wypełnienie deseniem, a następnie kliknąć ikonę desenia dwukolorowego. Kwadrat zostanie wypełniony deseniem - groszki:

Na powierzchni desenia pojawia się interaktywne narzędzie, posiadające kilka punktów sterujących. Przeciąganie środkowego rombu pozwala zmienić położenie desenia względem wypełnianej figury:

Białe, narożne kółeczko pozwala skalować deseń oraz obracać go (wypróbuj przeciąganie kółeczka z klawiszem Ctrl).

         

Boczne kwadraty pozwalają na rozciąganie/ścieśnianie desenia oraz jego ścinanie:

         

Na pasku własności mamy dwie listy kolorów, które umożliwiają wybranie koloru tła i motywu desenia:

Rodzaj desenia wybieramy z listy rozwijanej znajdującej się na pasku własności narzędzia:

Wykorzystując wypełnienie deseniem dwukolorowym utwórz poniższą grafikę:

Wypełnianie deseniem wielokolorowym

Narysuj kwadrat, naciśnij klawisz G i z listy na pasku własności wybierz wypełnienie deseniem wielokolorowym - w starszych Corelach należy wybrać wypełnienie deseniowe i kliknąć ikonę desenia wielokolorowego. Rodzaj desenia wybieramy z listy rozwijanej umieszczonej na pasku własności:

Narzędzie desenia wielokolorowego posiada identyczne uchwyty jak narzędzie wypełnienia deseniem dwukolorowym. Poeksperymentuj z różnymi wypełnieniami, przesuwaj je (przeciągając biały romb), obracaj je i skaluj (przeciągając kółeczko), ścinaj, rozciągaj i ścieśniaj (boczne kwadraty).

Wypełnianie deseniem z mapy bitowej

Mapa bitowa jest obrazem - często fotografią. W tym trybie obszar obiektu może zostać wypełniony realistycznie wyglądającą powierzchnią graficzną. Narysuj kwadrat, naciśnij klawisz G i z listy na pasku zadań wybierz wypełnienie deseniem z mapy bitowej - w starszych Corelach należy wybrać wypełnienie deseniowe i kliknąć ikonę desenia z mapy bitowej. Rodzaj mapy bitowej wybieramy z listy rozwijanej:

W ramach ćwiczeń utwórz poniższą grafikę:

Wypełnienie teksturą

Tekstura jest we własnościach bardzo podobna do desenia z mapy bitowej. Narysuj kwadrat, naciśnij klawisz G i z listy na pasku własności wybierz wypełnienie teksturą. Na pasku własności mamy bibliotekę tekstur, która udostępnia nam zestawy różnych obrazków, oraz listę wypełnień teksturowych do wyboru określonego obrazka:

Aby uniknąć efektu kafelkowego, teksturę powiększamy do rozmiaru pokrywającego cały wypełniany nią obiekt:

Tekstury można w pewnym zakresie modyfikować - w tym celu kliknij myszką ikonę edycji wypełnienia, która umieszczona jest po lewej stronie na pasku własności. Otrzymasz okienko dialogowe, w którym lista dostępnych opcji zależy od rodzaju wybranej tekstury. Jeśli wprowadzasz zmiany, warto kliknąć przycisk podglądu:

Wypełnienie Postscriptowe

Poscript jest językiem programowania nowoczesnych drukarek. Umożliwia on uzyskiwanie dowolnych efektów graficznych. Narysuj kwadrat, naciśnij klawisz G i z listy na pasku własności wybierz wypełnienie postscriptowe. Typ tekstury wybieramy z listy rozwijanej - na nasze potrzeby wybierz liście:

Parametry tekstury zmieniamy klikając na ikonę edycji wypełnienia postscriptowego umieszczoną po lewej stronie na pasku własności. Pojawi się okienko dialogowe z opcjami zależnymi od rodzaju wybranej tekstury postscriptowej:

Po zatwierdzeniu zmian otrzymamy poniższy efekt:

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.