Klasa III - tematy ćwiczeń w programowaniu w języku C++

Wykorzystaj poniższy szablon programu w języku C++ do wypisania na ekranie monitora zadanej figury (proszę uzupełnić dane w komentarzu na początku programu) :

 

Code::Blocks
// Ćwiczenia w programowaniu w C++
// I LO w Tarnowie
// Klasa 3D
// Uczeń: imię i nazwisko ucznia
// Ćwiczenie nr: numer ćwiczenia
//------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 int i,j,n;
 
 cout << "Podaj rozmiar pola, n = "; cin >> n;
 
 cout << endl;
 
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
   for(j = 0; j < n; j++)
    if(warunek) cout << "X";
    else    cout << ".";
   
   cout << endl;
 }
 
 cout << endl;
 
 return 0;
}

 

 

Ćwiczenie nr 1

XXXXX.....
.....XXXXX
.XXXX.....
.....XXXX.
..XXX.....
.....XXX..
...XX.....
.....XX...
....X.....
.....X....

 

Ćwiczenie nr 2

X....XXXXX
.X...X...X
..X..X...X
...X.X...X
....XXXXXX
X....XXXXX
X.....XXXX
X......XXX
X.......XX
X........X

 

Ćwiczenie nr 3

.XXXX.....
X.XXX.....
XX.XX.....
XXX.X.....
XXXX......
X........X
.X.......X
..X......X
...X.....X
....XXXXXX

 

Ćwiczenie nr 4

XXXXXXXXXX
X.......X.
X......X..
X.....X...
X....X....
....XXXXXX
...X.X...X
..X..X...X
.X...X...X
XXXXXXXXXX

 

Ćwiczenie nr 5

X.X....X.X
.X......X.
X.X....X.X
..........
....XX....
....XX....
..........
X.X....X.X
.X......X.
X.X....X.X

 

Ćwiczenie nr 6

XXXXXXXXXX
X........X
X........X
X........X
XXXXXXXXXX
....XX....
...X..X...
..X....X..
.X......X.
X........X

 

Ćwiczenie nr 7

....XXXXXX
....XX....
....XX....
....XX....
XXXXXX....
....XX....
...X..X...
..X....X..
.X......X.
XXXXXXXXXX

 

Ćwiczenie nr 8

....XX....
...X.X....
..X..X....
.X...X....
X....X....
X....X...X
X.....X.X.
X......X..
X.....X.X.
XXXXXX...X

 

Ćwiczenie nr 9

....XXXXXX
...X......
..X.......
.X........
XXXXXXXXXX
X........X
X.......X.
X......X..
X.....X...
XXXXXX....

 

Ćwiczenie nr 10

XXXXXXXXXX
X...X....X
X...X....X
X...X....X
XXXXX....X
....X...X.
...X...X..
..X...X...
.X...X....
X...X.....

 

Ćwiczenie nr 11

...XX....
....XX....
....XX....
....XX....
XXXXXXXXXX
X........X
.X......X.
..X....X..
...X..X...
....XX....

 

Ćwiczenie nr 12

XXXXXXXXXX
.X.......X
..X......X
...X.....X
....X....X
X....X....
XX....X...
X.X....X..
X..X....X.
XXXXXXXXXX

 

Ćwiczenie nr 13

.XXXXXXXXX
X.XXX....X
XX.XX....X
XXX.X....X
XXXX.....X
X....X....
X.....X...
X......X..
X.......X.
XXXXX....X

 

Ćwiczenie nr 14

X.X.X.....
.X.X......
X.X.X.....
.X.X......
X.X.X.....
.....XXXXX
.....X...X
.....X...X
.....X...X
.....XXXXX

 

Ćwiczenie nr 15

....XXXXXX
...X.X...X
..X..X...X
.X...X...X
XXXXXX...X
.....X...X
.....X...X
.....X...X
.....X...X
.....XXXXX

 

Ćwiczenie nr 16

XXXXXXXXXX
XXXXX....X
XXXXX....X
XXXXX....X
XXXXX....X
.XXXXX....
..XXXXX...
...XXXXX..
....XXXXX.
.....XXXXX

 

Ćwiczenie nr 17

X....XXXXX
.X...X...X
..X..X...X
...X.X...X
....XXXXXX
XXXXXX....
X...X.X...
X...X..X..
X...X...X.
XXXXX....X
 

Ćwiczenie nr 18

XXXXXX....
....X.X...
....X..X..
....X...X.
....X....X
X....X....
.X...X....
..X..X....
...X.X....
....XXXXXX

 

Ćwiczenie nr 19

X...XX....
.X..XX....
..X.XX....
...XXX....
....XXXXXX
....XXXXXX
...XXX....
..X.XX....
.X..XX....
X...XX....

 

Ćwiczenie nr 20

X.X.X.....
.X.X......
X.X.X.....
.X.X......
X.X.X.....
.....X.X.X
......X.X.
.....X.X.X
......X.X.
.....X.X.X

 

Ćwiczenie nr 21

X....XXXXX
........XX
.......X.X
......X..X
.....X...X
X...X.....
X..X......
X.X.......
XX........
XXXXX....X

 

Ćwiczenie nr 22

....XX....
...X..X...
..X....X..
.X......X.
X........X
XXXXXXXXXX
X..X..X..X
X.X....X.X
XX......XX
XXXXXXXXXX

 

Ćwiczenie nr 23

XXXXX.....
.XXXXX....
..XXXXX...
...XXXXX..
....XXXXX.
....XXXXX.
...XXXXX..
..XXXXX...
.XXXXX....
XXXXX.....

 

Ćwiczenie nr 24

X.XXXXXX.X
..........
X.X....X.X
X..X..X..X
X...XX...X
X...XX...X
X..X..X..X
X.X....X.X
..........
X.XXXXX.X

 

 

Twoim zadaniem w ćwiczeniu jest zaprojektowanie odpowiedniego warunku dla instrukcji if, która znajduje się w wewnętrznej pętli for. W warunku użyj znanych ci funkcji logicznych języka C++. Tekst działającego programu (plik main.cpp) zapisujesz na swoim dysku sieciowym we wskazanym przez nauczyciela katalogu. Programy testuj dla n=10. Dla wartości n > 10, program powinien rysować podobne figury, tylko odpowiednio większe.

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.