Przykładowe grafy do ćwiczeń w programowaniu

Definicje poniższych grafów zbudowane są następująco:

Pierwsze dwie liczby n i m określają kolejno liczbę wierzchołków n oraz liczbę krawędzi m grafu. Następne m par liczb definiuje poszczególne krawędzie w grafie. Pierwsza liczba pary oznacza wierzchołek początkowy krawędzi, druga liczba oznacza wierzchołek końcowy krawędzi. Wierzchołki są numerowane od 0 do n-1.

 


Graf nr 1
     3 3
0 2
2 1
1 0

Graf nr 2
     4 5
1 0
2 0
0 3
3 1
3 2

Graf nr 3
     7 8
0 1
0 2
0 3
1 3
2 3
2 4
3 5
4 6

Graf nr 4
     4 9
1 0 1 1 2 0
3 0 0 3 3 1
2 2 3 2 2 3

Graf nr 5
     8 8
3 0 1 3
4 1 7 0
3 4 4 6
4 7 6 7

Graf nr 6
     8 15
1 0 2 0 3 0
0 7 1 3 4 1
1 5 2 3 3 4
4 5 2 7 4 6
7 4 2 6 6 7

Graf nr 7
     12 14
0 3 1 3
1 2 2 5
5 6 3 4
4 6 3 8
4 10 6 11
7 8 8 9
9 10 10 11

Graf nr 8
     14 22
0 1 0 2 0 3 0 4
1 2 1 10
2 5
3 4 3 5
4 6 4 7
5 6 5 8 5 9
6 7
7 9
8 10 8 11
9 12 9 13
11 12
12 13
Spójny graf nieskierowanyGraf nr 9

     7 12
0 1 0 3 0 4 0 6
1 2 1 5
2 3 2 4 2 5 2 6
3 5
4 6
Niespójny graf nieskierowanyGraf nr 10

     7 9
0 2 0 3 0 5
1 4 1 6
2 3 2 5
3 5
4 6
Spójny graf skierowany


Graf nr 11

     7 9
0 1 0 3
1 5
2 6
3 1
4 0 4 2
5 4
6 5
Niespójny graf skierowany


Graf nr 12

     7 10
0 1 0 3 0 4
1 2
2 6
3 1
4 0 4 2
5 3
6 5

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.