7409 – cztery dwuwejściowe bramki AND z otwartym kolektorem

 
   

Oznaczenie graficzne bramki AND typu 7409

 

Opis

Układ 7408 zawiera cztery dwuwejściowe bramki AND z wyjściami z otwartym kolektorem (ang. Quad 2-input AND gate with open collector output), które realizują funkcję iloczynu logicznego:

Do prawidłowej pracy wyjścia z otwartym kolektorem wymagają rezystorów podciągających (ang. pull-up resistors), które łączą wyjście układu z plusem napięcia zasilającego. Wyjścia typu otwarty kolektor można ze sobą łączyć, otrzymując funkcję logicznego iloczynu.

 

Tabelka stanów bramki AND typu 7409

A B Y
1 1 1
0 X 0
X 0 0

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5409 7409 74LS09 74S09 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 5,5 5,5 5,5 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,4 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 50 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 -2 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 0,25 0,1 -0,1 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 11...21 11...21 2,4...4,8 18...32 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 20...33 20...33 4,4...8,8 32...57 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 21...32 21...32 20...35 6,5...10 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 16...24 16...24 17...35 6,5...10 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

5409, 54LS09, 54S09, 7409, 74LS09, 74S09

 

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe