7410 – trzy trójwejściowe bramki NAND

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NAND typu 7410

 

Opis

Układ 7410 zawiera trzy trójwejściowe bramki uniwersalne NAND (ang. Triple 3-input NAND gates), które realizują funkcję zaprzeczonego iloczynu logicznego:

 

Tabelka stanów bramki NAND typu 7410

A B C Y
1 1 1 0
0 X X 1
X 0 X 1
X X 0 1

 

Obudowy DIL-14

5410J
54LS10J, 54LS10W, , 54S10J, 54S10W
7410N
74LS10D, 74LS10N, 74S10D, 74S10N
54AC10, 54ACT10, 54HC10, 54HCT10
74AC10, 74ACT10, 74HC10, 74HCT10

5410W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5410 7410 74LS10 74S10 74AC10 74ACT10 74HC10 74HCT10 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 2...6 4,5...5,5 2...6 4,5...5,5 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 0,7VCC 2 0,54VCC 0,54VCC V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5VCC 0,8 0,25VCC 0,25VCC V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 0,9VCC 0,9VCC 0,9VCC 0,9VCC V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 0,5 0,1 0,1 0,1...0,4 0,1...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 50 0,1 0,1 0,1...1 0,1...1 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 -2 -0,1...-1µA -0,1...-1µA -0,1...-1µA -0,1...-1µA mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -0,4 -1 -24 -24 -25 -25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20 24 24 25 25 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 3...6 3...6 0,6...1,2 7,5...12 20µA1) 40µA1) 20µA1) 40µA1) mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 9...16,5 9...16,5 1,8...3,3 15...27 20µA1) 40µA1) 20µA1) 40µA1) mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 -40...85 -40...85 -40...125 -40...125 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 11...22 11...22 9...15 3...5 1...10,5 1...10 20...24 9...29 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 7...15 7...15 10...15 4,5...5 1...10 1...10,5 20...24 9...29 ns

1) prąd ICC maksymalny przy przy IO = 0A

 

Dane techniczne układu w Internecie

5410, 54LS10, 54S10, 7410, 74LS10, 74S10

54AC10, 74AC10

54ACT10, 74ACT10

54HC10, 74HC10

54HCT10, 74HCT10

 

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe