7411 – trzy trójwejściowe bramki AND

 
   

Oznaczenie graficzne bramki AND typu 7411

 

Opis

Układ 7411 zawiera trzy trójwejściowe bramki AND (ang. Triple 3-input AND gates), które realizują funkcję iloczynu logicznego:

 

Tabelka stanów bramki AND typu 7411

A B C Y
1 1 1 1
0 X X 0
X 0 X 0
X X 0 0

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 7411 74LS11 74S11 74AC11 74ACT11 74HC11 74HCT11 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 2...6 4,5...5,5 2...6 4,5...5,5 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 0,7VCC 2 0,54VCC 0,54VCC V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,5VCC 0,8 0,25VCC 0,25VCC V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 0,9VCC 0,9VCC 0,9VCC 0,9VCC V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,25...0,5 0,5 0,1...0,44 0,1 0,1...0,33 0,1...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 20 50 1 1 1 1 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -0,4 -2 -1µA -1µA -1µA -1µA mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -1 -24 -24 -25 -25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 8 20 24 24 25 25 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 15 1,8...3,6 13,5...24 20µA1) 20µA1) 20µA1) 40µA1) mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 24 3,3...6,6 24...42 20µA1) 20µA1) 20µA1) 40µA1) mA
TA Zakres temperatur pracy 0...70 0...70 0...70 -40...85 -40...85 -40...85 -40...125 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 27 8...15 5...7,5 1...10 1...10,5 21...25 17...30 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 19 10...20 7,5 1...9,5 1...10,5 21...25 17...30 ns

1) prąd ICC maksymalny przy przy IO = 0A

 

Dane techniczne układu w Internecie

DM7411

54LS11, 54S11, 74LS11, 74S11

54AC11, 74AC11

54ACT11, 74ACT11

54HC11, 74HC11

CD54HC11, D54HCT11, CD74HC11, CD74HCT11

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe