74122 – przerzutnik monostabilny z podtrzymaniem

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika monostabilnego typu 74122

 

Opis

Układ 74122 zawiera jeden przerzutnik monostabilny z podtrzymaniem impulsu wyjściowego i wyzwalany dodatnim lub ujemnym zboczem sygnału wejściowego (ang. Retriggerable Monostable Multivibrator). Przerzutnik pozwala sterować długością generowanego impulsu na trzy sposoby. Podstawowy czas trwania impulsu jest programowany przez wybranie zewnętrznego opornika i kondensatora. Układ 74122 i 74LS122 posiada wbudowany opornik wewnętrzny Rint o wartości 10kΩ, co umożliwia stworzenie układu tylko z zewnętrznym kondensatorem. Po wyzwoleniu podstawowy czas trwania impulsu wyjściowego może zostać przedłużony przez ponowne podanie sygnału niskiego  na wejście A lub wysokiego na wejście B. Impuls może zostać przerwany przez podanie stanu niskiego na wejście zerujące CLR.

 

Tabelka funkcji przerzutnika 74122

Wejścia Wyjścia
CLR A1 A2 B1 B2 Q Q
0 X X X X 0 1
X 1 1 X X 0* 1*
X X X 0 X 0* 1*
X X X X 0 0* 1*
1 0 X 1
1 0 X 1
1 X 0 1
1 X 0 1
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
0 X 1 1
X L 1 1

* stany te zakładają, że poprzedni impuls wyjściowy został całkowicie zakończony

 

Obudowa DIL-14

Dołączanie elementów zewnętrznych

Elementy RC można dołączać do układu 74122 na kilka sposobów. Wewnątrz układu znajduje się opornik wewnętrzny o oporności około 10kΩ podłączony do końcówek 9 i 13. Opornik ten można wykorzystać lub całkowicie pominąć przy generacji impulsu wyjściowego (oporność R jest w kΩ, pojemność C jest w pF, czas t w ns).

 

 

 

Przy stosowaniu zerowania lub C > 1000pF należy używać poniższego sposobu połączeń (dowolna dioda krzemowa):

Więcej informacji znajdziesz w materiałach producentów.

 

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54122 74122 74LS122 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 A-B 40 40 20 µA
CLR 80 80 40
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 A-B -1,6 -1,6 -0,4 mA
CLR -3,2 -3,2 -0,8
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
IOS Wyjściowy prąd zwarcia -10...-40 -10...-40 -20...-100 mA
ICC Prąd zasilania 23...36 13...40 6...11 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tw(in) Szerokość impulsu wejściowego min. 40 min. 40 min. 40 ns
Rext Opornik zewnętrzny 5...25 5...50 5...260
Cext Kondensator zewnętrzny dowolny dowolny dowolny µF
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 z A na Q 22..33 22..33 23...33 ns
z B na Q 19..28 19..28 23...44
z CLR na Q 30...40 30...40 28...45
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 z A na Q 30...40 30...40 32...45 ns
z B na Q 27...36 27...36 34...56
z CLR na Q 18...27 18...27 20...27

 

Dane techniczne układu w Internecie

74122

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe